Personal

Grădinița DORA dispune de personal calificat didactic și nedidactic.

Personal didactic

Personal calificat (profesori) într-o grădiniță înseamnă persoane absolvente ale Liceului Pedagogic cu specializarea “educator” sau “educator-învățător” (pot fi și alte specializări în cadrul acestui liceu) și absolvenți ai Institutului Pedagogic cu specializarea “psiho-pedagogie prescolară”. Persoanele cu studii superioare absolvente alte facultățiilor de Litere și Științe sau ale altor facultăți, care nu au specializare în învățământul prescolar, chiar cu modulul pedagogic inclus în portofoliul de absolvire, nu sunt considerate personal calificat ( nu pot ocupa postul de educator în grădiniță).

Profesoara de dans și educație fizică este absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport cu experiență în domeniu. Aceste facilități care vor contribui la dezvoltarea armonioasa a copilului dumneavoastră și sunt incluse în contribuția lunară.

Personal nedidactic

  •  asistenți medicali
  • îngrijitori
  • șoferi

Angajații grădiniței au ca scop formarea personalității prin educație, dezvoltarea unei gândiri pozitive, socializarea copiilor de la cele mai mici vârste, relația personal-grădiniță-părinți deschisă și apropiată, asigurarea unui mediu în care copilul este înconjurat de căldură, întelegere și răbdare din partea colectivului atent selecționat.